Politika životního prostředí| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Politika životního prostředí

Společnosti skupiny BORS plně chápou potřebu chránit životní prostředí. Současně se také aktivně snaží minimalizovat veškeré možné negativní enviromentální dopady plynoucí z jejích činností.
Strategie společnosti BORS Břeclav a.s. v oblasti životního prostředí vychází ze zásady trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Základní principy politiky životního prostředí

  • Důsledné dodržovaní všech zákonných norem
  • Pravidelná kontrola podnikové ochrany životního prostředí a preventivní předcházení případným negativním enviromentálním vlivům
  • Hospodárné nakládání s pohonnými hmotami
  • Vozový park s EURO klasifikací 3 a výše
  • Pravidelné servisní prohlídky vozového parku
  • Optimalizace a plánování přepravních tras vedoucí ke snižování negativních dopadů této činnosti na životní prostředí
  • Ekologická likvidace nebezpečných odpadů
  • Vedení zaměstnanců k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí
  • Veškerá investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí

 

Jsme si vědomi toho, že i přes veškerou snahu způsobuje činnost naší společnosti zátěž pro životní prostředí.
Uplatňováním a důsledným dodržováním principů politiky životního prostředí, se snažíme naplnit náš cíl v této oblasti - co nejšetrnější zacházení se životním prostředím a přírodními zdroji.