GDPR| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Společnost BORS Holding s.r.o., IČO 63474999, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20333 a společnosti v holdingovém uspořádání skupiny BORS, tj. společnosti BORS Břeclav a.s., IČO: 49969242, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1218, BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20179, BORS LOGISTICS s.r.o., IČO: 60749881, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19140 a BORS SERVIS s.r.o., IČO: 06709508, se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103837 (dále jen "Skupina BORS" nebo "Společnost") jako správce osobních údajů v souvislosti s provozní činností a poskytováním svých služeb zpracovávají osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob jednajících za obchodní partnery, zaměstnanců a dalších osob.

 

Ochrana osobních údajů je součástí firemní politiky a odpovědnosti všech společností skupiny BORS. Každá ze společností skupiny BORS při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"), s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s normami Evropské unie, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") a deklaruje, že ke dni účinnosti tohoto nařízení dne 25. května 2018 je připravena plnit povinnosti kladené na společnost jako správce nebo zpracovatele osobních údajů.
K ochraně osobních údajů a jiných důvěrných informací získaných a zpracovávaných v rámci své činnosti a k plnění informační povinnosti v souladu s článkem 12 Nařízení GDPR a sdělování dalších informací souvisejících s ochranou osobních údajů, přijala skupina BORS tento dokument Zásady ochrany osobních údajů (Privacy policy).

 

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

Správcem ve smyslu zákona je vždy ta společnost skupiny BORS, které subjekt údajů osobní údaje poskytl nebo která je od subjektu údajů získala k naplnění jednoho nebo více účelů, tj.:

 

BORS Holding s.r.o., IČO: 63474999, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: 6perfx2

 

BORS Břeclav a.s., IČ: 49969242, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: ye9cdc2

 

BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: bsvzejg

 

BORS LOGISTICS s.r.o., IČO: 60749881, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: dzppvsv

 

BORS SERVIS s.r.o., IČO: 06709508, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: tduxdg7

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec:

Mgr. Matěj Filípek

Kontaktní adresa:

BORS Holding s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bratislavská 2284/26
690 02 Břeclav

Telefonní číslo:

+420 519 444 212

E-mail:

poverenec@bors.cz

 

 

 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více