Ochrana osobních údajů| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je součástí firemní politiky a odpovědnosti všech společností skupiny BORS. Každá ze společností skupiny BORS při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"), s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s normami Evropské unie, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") a deklaruje, že ke dni účinnosti tohoto nařízení dne 25. května 2018 je připravena plnit povinnosti kladené na společnost jako správce nebo zpracovatele osobních údajů. Více informací zde.
 

 

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

Správcem ve smyslu zákona je vždy ta společnost skupiny BORS, které subjekt údajů osobní údaje poskytl nebo která je od subjektu údajů získala k naplnění jednoho nebo více účelů, tj.:

 

BORS Holding s.r.o., IČO: 63474999, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: 6perfx2

 

BORS Břeclav a.s., IČ: 49969242, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: ye9cdc2

 

BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: bsvzejg

 

BORS LOGISTICS s.r.o., IČO: 60749881, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: dzppvsv

 

BORS SERVIS s.r.o., IČO: 06709508, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
E-mail: bors@bors.cz, ID DS: tduxdg7

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec:

Mgr. Matěj Filípek

Kontaktní adresa:

BORS Holding s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bratislavská 2284/26
690 02 Břeclav

Telefonní číslo:

+420 519 444 212

E-mail:

poverenec@bors.cz

 

 

 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více